Home » Wydarzenia » Informacja o konferencji

Archiwum

Informacja o konferencji

Sprawozdanie z konferencji

Dnia 14 marca 2014 r. w Collegium Minus Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyła się Konferencja „Swoboda testowania a ochrona interesów osób najbliższych” zorganizowana przez Koło Naukowe „Bona Fides”.

Celem konferencji było ukazanie relacji pomiędzy zasadą swobody testowania a solidarnością rodzinną w różnych porządkach prawnych. Referaty skupiały się na najbardziej reprezentatywnych państwach z systemów zachowku (np. Polska, Niemcy), rezerwy (np. Włochy, Hiszpania), alimentacyjnych (np. Anglia, Szkocja) i innych (np. Indie, Chiny, tradycja państw arabskich).

W konferencji udział wzięli doktoranci i studenci z ośrodków akademickich w Krakowie, Warszawie, Wrocławiu, Toruniu, Lublinie oraz Poznaniu.

Na początku konferencji zaprezentowane zostały problemy fundamentalne, które wiążą się z tytułową kwestią. Natomiast pozostałe referaty uczestników uporządkowane były według tradycji prawnej, którą reprezentują (tradycja common law, civil law oraz państwa Europy Środkowej).

Moderatorami dyskusji w poszczególnych panelach byli: dr Konrad Osajda, ks. prof. Franciszek Longchamps de Bérier, prof. Rafał Wojciechowski oraz prof. Wojciech Dajczak.

Konferencja objęta była honorowym patronatem Ministra Sprawiedliwości RP, Izby Notarialnej w Poznaniu, Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu, Rektora UAM prof. dra hab. Bronisława Marciniaka oraz Dziekana WPiA UAM prof. dra hab. Romana Budzinowskiego.

W przygotowaniu jest publikacja pokonferencyjna.

Wygłoszone referaty:

 • mgr Mateusz Nocuń (UW) – „Systemy rezerwy i zachowku a konserwatywna i liberalna koncepcja własności”. 
 • Anna Ryzińska (UJ) – „Ustawowy porządek dziedziczenia jako odbicie woli spadkodawcy”.
 • Mikołaj Labijak (UAM) – „Ochrona interesów osób najbliższych zmarłemu w prawie islamskim”. 
 • Jan Sadecki (UAM) – „Ograniczenia swobody testowania w Indiach”. 
 • Paulina Skorupska (UAM) – „Swoboda testowania w Chińskiej Republice Ludowej”. 
 • Piotr Bodura (UWr) – „Spadkobranie w prawie religijnym Żydów na tle doświadczeń rzymskich. Boska sankcja, rozwój społeczeństwa a konflikt zasad swobody testowania i solidarności rodzinnej”. 
 • Piotr Alexandrowicz (UAM) – „Swoboda testowania a prawa najbliższych z perspektywy prawa kanonicznego”. 
 • mgr Joanna Kruszyńska (UAM) – „Przedawnienie – pomiędzy swobodą testowania a ochroną interesów osób najbliższych”. 
 • Piotr Lasik (UAM) – „Umowa o dziedziczenie. Swoboda umów a swoboda testowania”
 • Oktawia Braniewicz (UMK) – „Dziedziczenie beztestamentowe pogrobowca”. 
 • mgr Maciej Wróbel (UAM/ORA w Poznaniu) – „Ochrona interesów najbliższej rodziny – porównanie systemu rezerwy i zachowku na tle przepisów państw europejskich”. 
 • mgr Jakub Kruczek (UAM) – „Prawa spadkowe krewnych i małżonków w świetle norm Codice civile oraz praktyki orzeczniczej sądów włoskich”. 
 • mgr Aleksandra Wojciechowska (UAM) – „Swoboda testowania i jej ograniczenia w prawie Hiszpanii”. 
 • Dorota Wieczorkowska (UWr) – „Instytucja zachowku na gruncie współczesnego prawa niemieckiego – wybrane zagadnienia”. 
 • Jakub Maciejowski (UAM) – „Zasada swobody testowania i jej ograniczenia w Republice Federalnej Niemiec”. 
 • Marek Matysiak (UAM) – „Swoboda testowania w BGB oraz sposoby jej ograniczenia w świetle akt spraw testamentowych z lat 1919 – 1939 z Archiwum Państwowego w Poznaniu”. 
 • Wojciech Górny (UWr) – „Prawo do zachowku w dziedziczeniu transgranicznym w świetle Rozporządzenia Parlamentu i Rady nr 650/2012”. 
 • Rafał Kowalczyk (UAM) – „Istota sporządzenia testamentu w prawie anglosaskim”. 
 • mgr Olga Nowak (KUL) – „Alimentacyjny system ochrony interesów członków najbliższej rodziny spadkodawcy w angielskim porządku prawnym”. 
 • Wojciech Bańczyk (UJ) – „Trust i inne sposoby testamentowego zabezpieczania losów majątku po śmierci w państwach systemu common law”. 
 • Michał Przybył (UAM) – „Swoboda testowani i jej ograniczenia w Szkocji”. 
 • mgr Jakub Stolarek (UAM) – „Swoboda testowania i jej ograniczenia w prawie Islandii”
 • mgr Elżbieta Kocowska-Siekierka (UWr) – „Rozszerzenie swobody testowania w Czechach. Komentarz do nowych regulacji”. 
 • Martyna Robakowska (UAM), Michał Derek (UJ) – „Zachowek czy rezerwa, czyli o dylemacie wyboru koncepcji ochrony interesów osób najbliższych w prawie polskim XX w.”. 
 • Marcin Sepełowski (UAM) – „Czy można znieść spadkobranie? – słów kilka o ewolucji radzieckiego prawa spadkowego”. 
 • mgr Jan Andrzejewski (UAM) – „Ani swoboda testowania, ani ochrona interesów osób najbliższych. Wizja prawa spadkowego w Polsce w pierwszych latach komunizmu”. 
 • mgr Karol Smoter (UMK) – „Instytucja zachowku w dobie przemian polskiego 
 • prawa spadkowego – wybrane zagadnienia”. 
 • mgr Patryk Bender (UJ) – „Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia w polskim prawie spadkowym – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”. 
 • Krzysztof Grzegorczyk (UJ) – „Ingerencje polskiego prawa spadkowego w darowizny inter vivos spadkodawcy na tle historycznym i porównawczym”. 
 • Giorgi Asatashvili (UAM) – “Compulsory Share in Georgian Civil Code”.
***

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONFERENCJI

Koło Naukowe Prawa Rzymskiego „Bona Fides” ma zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w Konferencji „Swoboda testowania a ochrona interesów osób najbliższych”, która odbędzie się 14 marca 2014 r. w Sali Senatu Collegium Minus, UAM w Poznaniu (ul. Wieniawskiego 1).

Program konferencji znaleźć mogą Państwo (TUTAJ)

Celem konferencji jest ocena aktualnych oraz proponowanych rozwiązań w dziedzinie polskiego prawa spadkowego. Konferencja obędzie się w formie „okrągłego stołu”, co oznacza, że po zaprezentowaniu wystąpień kluczowa będzie dyskusja, w której udział wezmą wszyscy prelegenci. Punkt wyjścia dla rozważań stanowić będzie rzymska koncepcja swobody testowania. Kolejni referenci w swoich wystąpieniach przedstawią rozwiązania przyjmowane w różnych porządkach prawnych, oceniając regulacje w perspektywie historycznej i porównawczej.

Więcej informacji na stronie internetowej Koła Bona Fides (http://bonafides.amu.edu.pl) oraz profilu Koła na Facebooku https://www.facebook.com/bonafidesknpr