Home » Egzaminy » zmiany terminów z lacinskiej terminologii prawniczej

Archiwum

zmiany terminów z lacinskiej terminologii prawniczej

Szanowni Państwo,

wobec licznych pytań dotyczących możliwości pisania kolokwium z łacińskiej terminologii prawniczej w dniu 11. lutego 2011, mimo braku rejestracji w USOS uprzejmie informuję:

– celem rejestracji w USOS jest uzgodnienie liczby osób piszących z liczbą miejsc w sali, w której odbywa się kolokwium. Z tego powodu nie mogę zagwarantować osobom które nie są zarejestrowane w USOS na 11.2.2011 możliwości pisania w tym dniu;

– ci z Państwa którzy udokumentują niemożliwość udziału w kolokwium w dniu na który się zarejestrowali w USOS, będą mogli przystąpić do kolokwium w wyznaczonym odrębnie terminie poprawkowym. W takich przypadkach będzie to traktowane jako pierwsze podejście.

Wojciech Dajczak