Home » Egzaminy » Zalicznie komisyjne z łacińskiej terminologii prawniczej

Archiwum

Zalicznie komisyjne z łacińskiej terminologii prawniczej

Szanowni Państwo, wobec powtarzających się pytań informuję, że wszystkie osoby, które w terminie złożyły wniosek o zaliczenie komisyjne będą miały możliwość napisania tego zaliczenia w podanym w USOS terminie dnia 10 września 2012. Informację o tym, czy podanie wpłynęło w terminie można uzyskać w sekretariacie Katedry Prawa Rzysmkiego Historii Prawa Sądowego (p. 109, Collegium Iuridicum). Wojciech Dajczak