Home » Zajęcia » Zajęcia z łacińskiej terminologii prawniczej

Archiwum

Zajęcia z łacińskiej terminologii prawniczej

Szanowni Państwo,

zgodnie z deklaracją złożoną na ostatnim wykładzie przesyłam poniżej wykaz podstawowych zasad wymowy w języku łacińskim oraz deklinację rzeczowników oznaczających prawo:

1. – ae, oe– jak długie e, np. causae, bonaefidei, wyjątek to np.: coercitio wymawiane [oe]
– i – przed samogłoskami jak j, np. ius, iustitia; jak i, o ile samogłoska nie należy do następnej zgłoski, np. alius, alium
– c – przed e, ae, oe wymawiamy jak c, np. cessat, census; przed a, o, u i przed spółgłoskami jak k, np. causa, casus, contractus.
– t – przed i, po którym następuje samogłoska wymawiamy jak c, np. vitium, w innych przypadkach jak t, np. proprietas
– v – wymawiamy jak w, np. venditio

2. •Nom. – lex (fem.) / leges
•Gen. – legis / legum
•Dat. – legi / legibus
•Acc. – legem / leges
•Voc. – lex / leges
•Abl. – lege / legibus

3. •Ius (neutr.) / iura
•Iuris / iurum
•Iuri / iuribus
•Ius / iura
•Ius / iura
•Iure / iuribis

4. Jednocześnie informuję, że z powodu moich wyjazdów służbowych kolejne zajęcia będziemy mieli 23.10.2014r.

z pozdr. – Wojciech Dajczak