Home » Zajęcia » Zagrożenia współczesnej demokracji

Archiwum

Zagrożenia współczesnej demokracji

W związku z przeprowadzonym na ostatnich zajęciach podziałem na grupy informuję, iż do ostatniej grupy – nr 5, zostali przydzieleni:
1) Mateusz Barański
2) Maria Czapkova
3) Joanna Kucal
4) Joanna Kufel
5) Matusz Laurenciak
6) Anna Melcer
Temat dla tej grupy – „Utopia demokracji”
Pozostałe 4 grupy, oczywiście pozostają bez zmian.
Wojciech Szafrański