Home » Egzaminy » wyniki kolokwium z dnia 2. marca 2009 r.

Archiwum

wyniki kolokwium z dnia 2. marca 2009 r.

Osoby które pisały kolokwium z łacińskiej terminologii prawniczej w dniu 2. marca 2009 proszę o złozenie indeksów w p. 109 (sekrtariat katedr) do dnia 16. marca 2009. Indeksy z wisanymi ocenami będą do odbioru 17.03.2009 we wskazanym sekretariacie.

Wojciech Dajczak