Home » Egzaminy » Wyniki HPS z dnia 11 IV br.

Archiwum

Wyniki HPS z dnia 11 IV br.

Szanowni Państwo,
poniżej wyniki w poszczególnych grupach:

1) godz. 11.00:

1 dst-; 2 ndst+; 3 ndst+; 4 dst+; 5 dst-; 6 dst; 7 ndst+; 8 dst-; 9 dst; 10 dst-; 11 db-; 12 db; 13 dst-; 
14 ndst+; 15 ndst; 16 ndst+; 17 ndst+; 18 db; 19 db+; 20 ndst+; 21 ndst+; 22 ndst; 23 dst+; 
24 ndst+
2) godz. 12.30: 
1 ndst+;  2 ndst;  3 ndst+; 4 dst-;  5 db-, 6 ndst;  7 ndst+;  8 dst-; 9 dst+; 10 dst; 11 dst; 12 ndst;  13 ndst+;  14 dst-; 15 db-; 16 db-; 17 ndst; 18 dst+; 19 db-; 20 ndst!!!  
3) godz. 14.00: 
1 ndst; 2 db-; 3 ndst+; 4 ndst+; 5 db; 6 dst; 7 ndst+;  8 ndst;  9 ndst+; 10 ndst; 11 ndst +; 12 dst+; 13 ndst;  14 dst+;  15 dst; 16 db-;  17 ndst+; 18 dst; 19 dst; 20 dst+; 21 ndst+; 22 dst; 
23 ndst+
4) godz. 15.45: 
1 ndst+;  2 dst-; 3 dst; 4 dst-; 5 dst; 6 dst-; 7 ndst; 8 ndst+; 9 ndst; 10 dst; 11 ndst+;  12 ndst; 13 ndst+; 14 ndst; 15 db-; 16 dst-

Gratuluję wszystkim, którzy zdali.
Wojciech Szafrański