Home » Egzaminy » Wyniki egzaminów z Historii prawa

Archiwum

Wyniki egzaminów z Historii prawa

Dr hab. A. Gulczyński najbliższy dyżur pełnić będzie w dniu 25 września, godz. 12-13. Wszystkie dotychczasowe wyniki egzaminow są wpisane do USOS-a. Także wyniki egzaminu przeprowadzonego w dniu 11 września zostaną wpisane do USOSa. Terminy wpisów do indeksów wyników tego egzaminu oraz wszystkich poprzednich podany zostanie 14 września na tej stronie. Będą to specjalne terminy przeznaczone wyłacznie na wpisy ocen. W czasie dyżuru nie będę wpisywał ocen z egzaminów. Także po egzaminie w dniu 20 września zostanie wyznaczony termin wpisów. W czasie każdego teminu można uzyskać wpis z wszystkich prowadzonych przeze mnie przedmiotów. Nie ma konieczności osobistego przedkładania indeksu. Jednocześnie porzypominam, że w czasie sesji poprawkowej wyznaczone zostały 3 terminy egzaminów,a wobec licznych poróśb o zwiększenie limitu miejsc na ostatni egzamin wyznaczyłem jeszcze kolejny termin. Jeśli u kogoś z Państwa terminy albo wyniki egzaminów nie są widocze w USOSie proszę wyjasnić to w Sekretariacie USOSa