Home » Egzaminy » Wpisy i egzamin z Historii prawa

Archiwum

Wpisy i egzamin z Historii prawa

W dniu 30 października w godz. 9-9.30 w sali 4.7 CIN możliwe bedzie uzyskanie wpisu ocen z egzaminu. Przypominam – nie jest konieczna osobista obecność, wystarczy przełożenie indeksu i karty egzaminacyjnej.

W dni 5 listopada o godz. 13.30 w sali 4.7 odbędzie się egzamin z Historii Prawa dla osób, które uzyskały zgodę na przełużenie sesji (dotyczy to także osób, które wniosły skargę do Kierownika Studium dot. nieprawidłowosci w systemie USOS). Do egzaminu można przystąpić bez rejestracji.