Home » Bez kategorii » Terminy zaliczeń poprawkowych z LTP (studenci niestacjonarni)

Archiwum

Terminy zaliczeń poprawkowych z LTP (studenci niestacjonarni)

Wyznaczone zostały terminy poprawkowe z przedmiotu „Łacińska terminologia prawnicza i retoryka” na NSP. Terminy są następujące: – 9 marca (sobota) godz. 17:00 w sali Delta CIN; – 7 września (sobota) godz. 10:00 w sali Eta CIN. Zapisy przez USOS.