Home » Egzaminy » TERMIN ZALICZENIA KOMISYJNEGO Z LTP ORAZ EGZAMINU Z PRAWA RZYMSKIEGO

Archiwum

TERMIN ZALICZENIA KOMISYJNEGO Z LTP ORAZ EGZAMINU Z PRAWA RZYMSKIEGO

Szanowni Państwo,

1. osoby, które złożyły w sposób uzasadniony wniosek o zaliczenie komisyjne z LTP proszę o przybycie na zaliczenie 29.10. (wtorek) o godz. 12.00, p. 101 Coll Iuridicum (ul. Św. Marcin 90). 

2. osoby które z powodu przewlekłych problemów zdrowotnych nie mogły przystąpić do egzaminu z prawa rzymskiego w jednym z wielu wyznaczonych terminów i mają „przedłużoną sesję” zapraszam na egzamin w dniu 29.10. (wtorek) o godz. 14.00, p. 101 Coll Iuridicum (ul. Św. Marcin 90). 

Zaliczanie LTP czy przystąpienie do egzaminu z prawa rzymskiego przez osoby, które z innych przyczyn nie skorzystały z jednego z wielu terminów wyznaczonych między lutym a wrześniem (LPT) czy między czerwcem a październikiem (prawo rzymskie) i mają „przedłużenie sesji” będą mogły zdawać wskazane przedmioty w powyższym terminie – w miarę dostępności miejsc. 

z pozdr. – Wojciech Dajczak