Home » Bez kategorii » Termin egzaminu warunkowego z przedmiotu „prawo rzymskie”

Archiwum

Termin egzaminu warunkowego z przedmiotu „prawo rzymskie”

Profesor Wojciech Dajczak informuje, że osoby które powtarzają przedmiot prawo rzymskie (tzw. warunek) mogą przystąpić do egzaminu z tego przedmiotu w dniu 10.05.2019, godz. 13:00 w sali 4.7.
Poza tym terminem osoby te oczywiście mogą też wybrać jeden z terminów egzaminu określonych w USOS w bieżącym roku akademickim.