Home » Egzaminy » Sprawdzian z prawa rzymskiego

Archiwum

Sprawdzian z prawa rzymskiego

Informuję, że w dniach 3 i 10 czerwca, w godzinach 8.00-8.45, sala A Coll. HCP. przewidziany jest drugi sprawdzian z prawa rzymskiego.
Dodatkowy – ostateczny termin sprawdzianu przewidziany jest na 16 czerwca, w godzinach 8.30-9.30, sala A Coll. HCP.

W trakcie sprawdzianu studenci rozwiązują dwa kazusy z listy udostępnionej na stronie www.rzym.amu.edu.pl.:

– prawo spadkowe: D.32,29,1; D.33,7,4; D.32,29 pr.; D.34,2,33; D.28,5,9,13; D.29,2,60; D.29,7,13,1
– prawo rzeczowe: D.41,3,30 pr.; D.8,2,19 pr.; D.8,5,8,5; D.6,1,59;
Gai, Institutiones 2,78; D.6,1,33; D.7,8,4,1
– prawo obligacyjne: D.12,1,18 pr.; D.12,1,9,9; D.18,1,69; D.21,1,31,11; D.19,2,13,7; D.12,7,2; D.9,2,5,2; D.9,2,11

Proszę koniecznie o zabranie ze sobą wydruków komputerowych tekstów – pozbawionych adnotacji i własnych notatek.

dr Jacek Wiewiorowski