Home » Wydarzenia » Spotkanie z prof. Adamem Ziółkowskim (środa 15.05.2013r., godz. 18:00, s. 4.18 CIN)

Archiwum

Spotkanie z prof. Adamem Ziółkowskim (środa 15.05.2013r., godz. 18:00, s. 4.18 CIN)

Koło Naukowe „Bona Fides” zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu „Prawo rzymskie – prawo kanoniczne„. Prelekcję zatytułowaną „Chrześcijanie a świat Cesarstwa w świetle Konstytucji Apostolskich” wygłosi znakomity Gość – prof. Adam Ziółkowski.

Spotkanie odbędzie się w środę 15 maja 2013 roku o godzinie 18:00 w sali 4.18 CIN.

Prof. zw. dr hab. Adam Ziółkowski jest historykiem starożytności – kierownikiem Zakładu Historii Starożytnej na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego oraz profesorem na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Zakład Historii Kościoła).
Zainteresowania badawcze Profesora skupiają się głównie na początkach miasta Rzym, wczesnej historii państwa rzymskiego oraz dziejach chrześcijaństwa w starożytności.

Na spotkaniu spojrzenie historyka na prawo i religię spotka się ze spojrzeniem prawnika – na spotkaniu obecny będzie również opiekun Koła prof. Wojciech Dajczak.