Home » Wydarzenia » Seminarium Rechtssicherheit und Gerechtigkeit im Allgemeinen Teil des Privatrecht

Archiwum

Seminarium Rechtssicherheit und Gerechtigkeit im Allgemeinen Teil des Privatrecht

Serdecznie zapraszamy na organizowane przez naszą Katedrę oraz Institut für geschichtliche Rechtswissenschaft (Universität Heidelberg) 
seminarium
pt. „Rechtssicherheit und Gerechtigkeit im Allgemeinen Teil des Privatrechts„. 
Seminarium odbędzie się w dniach 20-21 maja 2016 roku (piątek/sobota) w Poznaniu na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w Sali Senatu Collegium Minus (ul. Wieniawskiego 1)
Językiem seminarium jest język niemiecki.
Program seminarium (plik PDF)
Program seminarium („ulotka”, plik PDF)
Seminarium profesorskiemu towarzyszyć będzie sesja posterowa również poświęcona problematyce części ogólnej prawa cywilnego. Zaproszenie do udziału w tej sesji kierowane jest do studentów, doktorantów i doktorów w wieku do 35 roku życia, którzy w ramach swoich badań zajmują się m.in. prawem rzymskim, prawem cywilnym, historią prawa lub komparatystyką prawniczą.
Zgłoszenia do sesji posterowej należy  przesłać przesłać elektronicznie na adres mailowy sesji posterowej (sesjaposterowa2016@gmail.com) do dnia 1 kwietnia 2016 roku na wypełnionym formularzu (plik poniżej). Językami posterów oraz kilkuminutowych komentarzy dla oceniającej je komisji mogą być kongresowe języki kontynentalne (francuski, niemiecki, włoski i hiszpański). 

Poniżej zamieszczony został pełen komunikat na temat sesji posterowej, wzór formularza zgłoszeniowego oraz wzór graficzny posteru.