Home » Seminaria magisterskie » Seminarium licencjackie dr. J. Wiewiorowskiego

Archiwum

Seminarium licencjackie dr. J. Wiewiorowskiego

Zapraszam na kolejne spotkanie seminarium licencjackiego w piątek 24. października, pok. 101 Collegium Iuridicum, godz. 10.00 lub 17.00. Tematyka seminarium obejmuje historię prawa publicznego i prywatnego, prawo rzymskie, historię administracji oraz dzieje integracji europejskiej.
dr J. Wiewiorowski