Home » Wydarzenia » Program NIMOZ i WPiA UAM „Ochrona dziedzictwa kulturowego w Polsce” – zapisy

Archiwum

Program NIMOZ i WPiA UAM „Ochrona dziedzictwa kulturowego w Polsce” – zapisy

Szanowni Państwo,

rozpoczynają się zapisy na  program „Ochrona dziedzictwa kulturowego w Polsce” realizowany przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów jako Centrum Kompetencji  Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Wydział Prawa i Administracji UAM


Program opiera się na cyklu prelekcji na temat prawnej ochrony dziedzictwa kulturowego i narodowego, muzealnictwa i ochrony zbiorów, odbywa się w blokach programowych w formie wykładów realizowanych przez specjalistów z całego kraju (m.in. z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Komendy Głównej Policji, Komendy Głównej Straży Granicznej, Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, Biblioteki Narodowej).


Więcej informacji https://prawo.amu.edu.pl/strona-glowna/wpia/wspolpraca/Dziedzictwo

https://www.facebook.com/programDziedzictwo

Rejestracja elektroniczna   e-mail: zabytek@amu.edu.pl  

Udział w programie dla jego uczestników jest bezpłatny. W przypadku pomyślnego ukończenia programu uczestnicy otrzymają świadectwo sygnowane przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów oraz Wydział Prawa i Administracji UAM.

Serdecznie zapraszam 
Wojciech Szafrański