Home » Z życia katedry » Podręcznik prawa rzymskiego

Archiwum

Podręcznik prawa rzymskiego

Nowe wydanie podręcznika prawa rzymskiego!

Od marca 2014 roku dostępne będzie nowe, zmienione i uzupełnione wydanie podręcznika do prawa rzymskiego.

Spis treści nowego wydania podręcznika 

***


Prawo rzymskie. U podstaw prawa prywatnego

– Dzieje prawa rzymskiego w powiązaniu z rozwojem europejskiego prawa prywatnego: od ustawy XII Tablic, po współczesne kodeksy i Common Frame of Reference.
– Wartości i zasady prawa prywatnego na przykładzie unormowań rzymskich oraz tradycji romanistycznej od średniowiecza po współczesność.
– Metoda jurystów rzymskich ukazana jako podstawa do zrozumienia nowoczesnego dyskursu prawniczego.
– Panorama instytucji i modeli dogmatycznych czerpiących z prawa rzymskiego.
– Unikalne ilustracje z XIII-wiecznego rękopisu prawniczego.
– Podręcznik przeznaczony dla studentów prawa, europeistyki, historii, kulturoznawstwa, administracji oraz dla aplikantów prawniczych.

Przegląd treści:
Do Czytelnika (Marian Kallas)
Przedmowa (Wojciech Dajczak, Tomasz Giaro, Franciszek Longchamps de Bérier)
Wykaz skrótów
Rozdział 1. Historia i tradycja prawa rzymskiego (Tomasz Giaro)
Rozdział 2. Kształtowanie i ochrona praw prywatnych
2.1. Kształtowanie praw prywatnych – czynności prawne (Tomasz Giaro)
2.2. Ochrona praw prywatnych (Franciszek Longchamps de Bérier)
Rozdział 3. Osoby i rodzina
3.1. Osoby (Tomasz Giaro)
3.2. Rodzina (Franciszek Longchamps de Bérier)
Rozdział 4. Spadki (Franciszek Longchamps de Bérier)
Rozdział 5. Posiadanie i prawa rzeczowe (Tomasz Giaro)
Rozdział 6. Zobowiązania (Wojciech Dajczak)
Rozdział 7. Współczesne wyzwania prawa rzymskiego (Wojciech Dajczak)
Wskazówki bibliograficzne (wybór podręczników i opracowań ogólnych)
Indeks nazwisk
Indeks terminów łacińskich
Spis ilustracji

Autorzy:

Od prawej Wojciech Dajczak, Tomasz Giaro, Franciszek Longchamps de Bérier

Wojciech Dajczak (ur. 1962) – profesor nauk prawnych, kierownik Katedry Prawa Rzymskiego i Historii Prawa Sądowego na Wydziale Prawa i Administracji UAM, Członek Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej PAN, Komitetu Nauk Prawnych PAN i Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego, stypendysta Fundacji A. v. Humbolta (2004, 2008 i 2013). Pracował także jako sędzia (1991–1994) i radca rawny (1995–2002). Specjalizuje się w prawie rzymskim, historii i komparatystyce oraz harmonizacji prawa prywatnego w Europie.

Tomasz Giaro (ur. 1951) – profesor nauk prawnych, prodziekan Wydziału Prawa i Administracji i kierownik Zakładu Europejskiej Tradycji Prawnej UW, zastępca przewodniczącego Komitetu Nauk Prawnych PAN, członek Komitetu Nauk Kulturze Antycznej PAN, stypendysta Fundacji A. v. Humbolta (1984–1985), pracownik naukowy Max-Planck-Institut we Frankfurcie nad Menem (1990–2006). Specjalizuje się w prawie rzymskim, historii prawa europejskiego, teorii i filozofii prawa.

Franciszek Longchamps de Bérier (ur. 1969) – ksiądz katolicki, profesor nauk prawnych, LL.M. (Georgetown University), kierownik Katedry Prawa Rzymskiego na Wydziale Prawa i Administracji UJ, członek Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej PAN i Komitetu Nauk Prawnych PAN, Zespołu ekspertów ds. bioetycznych Konferencji Episkopatu Polski, stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Specjalizuje się w prawie rzymskim, prawie wyznaniowym i w konstytucyjnym prawie amerykańskim.