Home » Wydarzenia » Pierwsze spotkanie w ramach programu „Ochrona dziedzictwa kulturowego w Polsce”

Archiwum

Pierwsze spotkanie w ramach programu „Ochrona dziedzictwa kulturowego w Polsce”

Pierwsze spotkanie 6 XI, godz. 12.30 – 16.00 

Auditorium Maximum Collegium Iuridicum Novum, 

Al. Niepodległości 53


Tematy:

 • Rola Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów w ochronie dziedzictwa kulturowego.
  • Krajowy wykaz skradzionych lub wywiezionych niezgodnie z prawem zabytków, jako narzędzie odnajdowania zabytków.
   • System prawny ochrony dziedzictwa narodowego w Polsce. 
   • Rynek sztuki a ochrona dziedzictwa kulturowego Polsce.


    Prelegenci: 

    dr hab. Piotr Majewski – Dyrektor NIMOZ
    Monika Barwik – kierownik Działu analiz kryminalnych NIMOZ
    Olgierd Jakubowski – główny specjalista ds. wywozu zabytków za granicę i analiz NIMOZ
    dr Wojciech Szafrański – WPiA UAM, specjalizujący się w zagadnieniach prawno-ekonomicznych rynku sztuki  


    Jeszcze możliwe zapisy e-mail zabytek@amu.edu.pl  
    https://www.facebook.com/programDziedzictwo