Home » Egzaminy » Ostatni termin zaliczenia muzealnego (obrót dziełami sztuki)

Archiwum

Ostatni termin zaliczenia muzealnego (obrót dziełami sztuki)

Szanowni Państwo,
przypominam, iż ostatni termin zaliczenia muzealnego to 7 VI br., godz. 11.30 (Muzeum Narodowe w Poznaniu)
Wojciech Szafrański