Home » Wydarzenia » Olimpiada historyczno-prawna

Archiwum

Olimpiada historyczno-prawna

Uwzględniając szereg czynników, o czym informowaliśmy zainteresowanych, przekładamy poznański etap olimpiady na środę, 21 maja, godz. 17.30, sala 4.2. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych (studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych) do udziału w olimpiadzie, nie tylko w charakterze uczestników, ale i słuchaczy.
A. Gulczyński, W. Szafrański