Home » Wydarzenia » Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Muzea a rynek sztuki. Aspekty prawne” Poznań 9-10 IV 2014 r.

Archiwum

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Muzea a rynek sztuki. Aspekty prawne” Poznań 9-10 IV 2014 r.

W dniach 9-10 kwietnia 2014 r. (środa-czwartek) w Poznaniu odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Muzea a rynek sztuki. Aspekty prawne”, organizowana przez Wydział Prawa i Administracji UAM we współpracy z Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów (NIMOZ), przy udziale Koła Naukowego Obrotu Dziełami Sztuki i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego.

Rejestracja: zabytek@amu.edu.pl
Zakończenie Programu „Ochrona dziedzictwa kulturowego w Polsce” orgaznizowanego przez NIMOZ i  WPiA UAM – Wydział Prawa i Administracji UAM, SALA BETA, Collegium Iuridicum Novum, Al. Niepodległości 53 w Poznaniu
9 kwietnia 2014 r.
10.00 -10.15 – uroczyste zakończenie Programu [rozdanie zaświadczeń przedstawicielom różnych grup uczestników Programu]
10.15-10.30 – wystąpienie Dyrektora NIMOZ dr hab. Piotra Majewskiego i Dziekana WPiA UAM prof. dr hab. Romana Budzinowskiego
10.30 -11.30 – pokaz filmu: moot court – proces dotyczący falsyfikatu pracy F. Starowieyskiego „ZJAWA”, przygotowanego przez studentów UAM i Koła Naukowego Obrotu Dziełami Sztuki i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego im. Van Meegerena
Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Muzea a rynek sztuki. Aspekty prawne” Poznań 9 – 10 kwietnia 2014 r. organizowana przez Wydział Prawa i Administracji UAM we współpracy z Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
9 IV 2014 r. godz. 12.00, Aula Zygmunta Ziembińskiego, WPiA UAM, Collegium Iuridicum Novum, Poznań, Al. Niepodległości 53.
9 kwietnia 2014 r.
12.00-12.15 Otwarcie Konferencji Dziekan WPiA UAM i Dyrektor NIMOZ
12.15-12.45 Kolekcjonerstwo muzealne i muzealników w świetle kodeksu etyki ICOM – prof. dr hab. Stanisław Waltoś (UJ)
12.45-13.15 Polski rynek sztuki z perspektywy kolekcjonera – prof. dr hab. Jerzy Stelmach (UJ)
13.15-13.45 Na ile państwo powinno ingerować w rynek sztuki – prof.UG dr hab. Kamil Zeidler (UG)
13.45-14.00 – dyskusja
14.00-15.00  – przerwa
15.00-15.30 Dozwolony obrót zabytkami archeologicznymi? – prof. UWr dr hab. Maciej Trzciński (UWr)
15.30-16.00 Muzea prywatne – kolekcjonerzy. Stan obecny –  dr Katarzyna Zalasińka (UW), prof. dr hab. Wojciech Kowalski (UŚ, MSZ)
16.00-16.30 Muzealnicy na polskim rynku sztuki – obserwacje reportera – Janusz Miliszkiewicz (dziennikarz, publicysta, autor książek o rynku sztuki i kolekcjach, prowadzący w „Rzeczpospolitej” autorską rubrykę „Moja kolekcja”)
16.30- 16.45 przerwa
16.45-17.15 Muzea na rynku sztuki w Wielkiej Brytanii. Aspekty prawno-ekonomiczne – Weronika Gertig  (Dom Aukcyjny Christie’s, Londyn)
17.15-17.45 Wpływ zmian Dyrektywy 93/7 na rynek sztuki – prof. UO dr hab. Piotr Stec (UO)
17.45 – 18.00 – dyskusja
10 kwietnia 2014 r.
9.00-9.30  Ekspert muzealnik – dr Paulina Gwoździewicz-Matan (UŚ)
9.30 -10.00 Status prawny eksperta rynku sztuki w regulacjach prawa administracyjnego
 – dr hab. Jan Izdebski (KUL)
10.00-10.30 Co powinna zawierać ekspertyza – dr Alicja Jagielska-Burduk (UKW), prof. dr hab. Dariusz Markowski (UMK)
10.30-10.45 promocja publikacji z konferencji w Gdańsku i Bydgoszczy
10.45-11.00 dyskusja
11.00-11.15 przerwa
11.15-11.45 Pierwokup przy wywozie dóbr kultury – analiza kierunkowych zmian w prawie polskim – dr Andrzej Jakubowski (PAN), Olgierd Jakubowski (NIMOZ)
11.45-12.15 Standardy zabezpieczeń zbiorów muzealnych a standardy zabezpieczeń kolekcji prywatnych – Sławomir Kocewiak (NIMOZ)
12.15-12.45 Bezpieczeństwo nabycia obiektów do muzeów – dr Iwona Gredka (Wyższa Szkoła Humanitas)
12.45-13.15 Muzealia znalezione – czyli o nabyciu własności dzieła sztuki o nieustalonej proweniencji – dr Monika Drela (UWr)
13.15-13.45 – Sprzedaż muzealiów niewykorzystana szansa czy brak konieczności – dr Wojciech Szafrański (UAM), Natalia Fyderek (MNK)

13.45-14.00 – dyskusja i podsumowanie konferencji
    Zapraszam wszystkich do udziału w Konferencji.
    Wojciech Szafrański