Home » Zajęcia » Obrót dziełami sztuki

Archiwum

Obrót dziełami sztuki

Szanowni Państwo,

przypominam o obowiązkowej literaturze na zaliczenie: 

a) P. Stec, Pozycja prawna domu aukcyjnego w prawie wybranych państw europejskich,„Problemy współczesnego prawa międzynarodowego, europejskiego i porównawczego”, t. 2, 2004, s. 5-37 (jest w internecie)

b) W. Szafrański, Regulaminy aukcyjne na polskim rynku sztuki [w:] Rynek sztuki. Aspekty prawne, red. W. Kowalski, K. Zalasińska, Warszawa 2011, s. 57-81

c) W. Szafrański, Fałszerstwa na polskim rynku sztuki po 1989 r. – etiologia zjawiska[w:] Zagrożenia dzieł sztuki i meandry ich ochrony, pod red. R. Krawczyka, Kraków 2012, s. 99-112.

Wojciech Szafrański