Home » Zajęcia » Obrót dziełami sztuki

Archiwum

Obrót dziełami sztuki

Szanowni Państwo,
wyznaczam pierwszy termin  zaliczenia muzealnego  na 15 XII br. godz. 11.00 Muzeum Narodowe Poznań (kasa biletowa – nowe wejście). Osoby, które chcą podejść do zaliczenia muzealnego w tym terminie proszone są o wysłanie e-mail na adres w.szafr@amu.edu.pl.
Drugi i ostatni termin zaliczenia muzealnego przewidziany jest na połowę stycznia 2013 r.
Wojciech Szafrański