Home » Zajęcia » Lektury – ochrona dziedzictwa – europeistyka

Archiwum

Lektury – ochrona dziedzictwa – europeistyka

Szanowni Państwo,
podaję lektury obowiązkowe z ochrony dziedzictwa:

1) K. Zalasińska, Prawna ochrona zabytków nieruchomych w Polsce, Warszawa 2010, s. 178-196, (Polityka państwa w zakresie ochrony zabytków nieruchomych w Polsce)
2) R. Sikorski, Obrót dobrami kultury w prawie wspólnotowym [w:] Wokół problematyki prawnej zabytków i dzieł sztuki, t. I, red. W. Szafrański, Poznań 2007, s. 53-76.
3) W. Kowalski, Prawna ochrona zabytków w świetle aktualnych problemów zachowania dziedzictwa kulturowego Polski [w:] Prawna ochrona dziedzictwa kulturowego. Wokół problematyki prawnej zabytków i dzieł sztuki, t. III, red. W. Szafrański i K. Zalasińska, Poznań 2009, s. 73-91.
4) K. Zeidler, Restytucja dóbr kultury ze stanowiska filozofii prawa, Warszawa 2011, s. 159-189 (część z argumentów restytucyjnych)
5) G. Carducci, The Growing Complexity of International Art Law [w:] Art and Cultural Heritage. Law, Policy and Practice, ed. B. T. Hoffman, Cambridge University Press NY 2006, s. 68-85.
6) M. Trzciński, Nielegalny obrót zabytkami archeologicznymi [w:] Rynek sztuki. Aspekty prawne, red. W. Kowalski, K. Zalasińska, Warszawa 2011, s. 201-213. 
7) W. Szafrański, A. Jagielska-Burduk, Nowe konstrukcje prawa własności a ochrona dziedzictwa kulturowego [w:] Prawna ochrona dziedzictwa kulturowego. Wokół problematyki prawnej zabytków i dzieł sztuki, t. III, red. W. Szafrański i K. Zalasińska, Poznań 2009, s. 235-245.
8) P. Ogrodzki, Rola baz danych o zabytkach w zwalczaniu przestępczości przeciwko dziedzictwu narodowemu [w:] Prawna ochrona dziedzictwa kulturowego. Wokół problematyki prawnej zabytków i dzieł sztuki, t. III, red. W. Szafrański i K. Zalasińska, Poznań 2009, s. 189-203.
9) H. Jodełka-Schreiber, Niematerialne dziedzictwo kulturowe, [w:] Prawna ochrona dziedzictwa kulturowego. Wokół problematyki prawnej zabytków i dzieł sztuki, t. III, red. W. Szafrański i K. Zalasińska, Poznań 2009, s. 115-130
Wojciech Szafrański