Home » Zajęcia » Lektury obowiązkowe – prawo ochrony zabytków (administracja)

Archiwum

Lektury obowiązkowe – prawo ochrony zabytków (administracja)

Lista lektur obowiązkowych:

1) M. Trzciński, „O potrzebach zmian systemu ochrony dziedzictwa archeologicznego” [w:] „Kultura w praktyce. Zagadnienia prawne”, T. II, red. A. Jagielska-Burduk, W. Szafrański, Poznań 2013, s. 225-243.

2) A. Jakubowski, O. Jakubowski, „Pierwokup przy wywozie dóbr kultury za granicę – analiza kierunkowych zmian w prawie polskim” [w:] „Kultura w praktyce. Zagadnienia prawne”, T.  III, red. A. Jagielska-Burduk, W. Szafrański, Poznań 2014, s. 205-234.
3) K. Zalasińska, „Prawna ochrona zabytków nieruchomych w Polsce”, Warszawa 2010, s. 178-196, (Polityka państwa w zakresie ochrony zabytków nieruchomych w Polsce).
4) W. Kowalski, „Prawna ochrona zabytków w świetle aktualnych problemów zachowania dziedzictwa kulturowego Polski” [w:] „Prawna ochrona dziedzictwa kulturowego. Wokół problematyki prawnej zabytków i dzieł sztuki”, t. III, red. W. Szafrański i K. Zalasińska, Poznań 2009, s. 73-91.
5) W. Szafrański, A. Jagielska-Burduk, Nowe konstrukcje prawa własności a ochrona dziedzictwa kulturowego [w:] Prawna ochrona dziedzictwa kulturowego. Wokół problematyki prawnej zabytków i dzieł sztuki, t. III, red. W. Szafrański i K. Zalasińska, Poznań 2009, s. 235-245.
6) P. Ogrodzki, Rola baz danych o zabytkach w zwalczaniu przestępczości przeciwko dziedzictwu narodowemu [w:] Prawna ochrona dziedzictwa kulturowego. Wokół problematyki prawnej zabytków i dzieł sztuki, t. III, red. W. Szafrański i K. Zalasińska, Poznań 2009, s. 189-203.