Home » Egzaminy » lektury na egzamin ustny z prawa rzymskiego

Archiwum

lektury na egzamin ustny z prawa rzymskiego

Sylabus przedmiotu prawo rzymskie na rok akademicki 2011/2012 przewiduje możliwość zdawania egzaminu w formie ustnej przez osoby które obok typowego zakresu egzaminu przygotują lekturę. Wystąpienie z lektury obejmuje trwającą ok. 5 minut prezentację struktury, metody i zasdniczych tez książki, a następnie udzielenie odpowiedzi na ogólne pytania dotyczące treści przedstawianej książki. Jako lekturę można w tym roku akademickim wybrać jedną następujących prac: – F. Longchamps de Beier, Nadużycie prawa w świetle rzymskiego prawa prywatnego, Wrocław 2004; – F. Longchamps de Berier, Law of Succession. Roman Legal Framework and Comparative Law Perspective, Warszawa 2011; – W. Dajczak, Rzymska res incorporalis a kształtowanie się pojęć 'rzeczy’ i 'przedmiotu praw rzeczowych’ w europejskiej nauce prawa prywatnego, Poznań 2007; – R. Wojciechowski, Arbitraż w doktrynie prawnej średniowiecza, Wrocław 2010.