Home » Zajęcia » Konwersatoria z prawa rzymskiego dla studentów kierunku prawo niestacjonarne w roku akademickim 2008/2009

Archiwum

Konwersatoria z prawa rzymskiego dla studentów kierunku prawo niestacjonarne w roku akademickim 2008/2009

W związku z pytaniami na temat możliwości organizacji zajęć z przedmiotu prawo rzymskie w
formie konwersatoryjnej informuję, że w najbliższy wtorek 3.03. br forma i zasady uczestnictwa w nich studentów zaocznych określone zostaną podczas posiedzenia Kolegium Dziekańskiego WPiA UAM w Poznaniu.
Komunikat na temat podjętej decyzji zamieszczę niezwłocznie na stronie internetowej Katedry.

dr Jacek Wiewiorowski