Home » Wydarzenia » Konkurs im. prof. K. Kolańczyka na najlepsze prace magisterskie

Archiwum

Konkurs im. prof. K. Kolańczyka na najlepsze prace magisterskie

Sąd Konkursowy Konkursu im. Prof. K. Kolańczyka na najlepsze prace magisterskie obronione na Wydziale Prawa i Administracji UAM w roku 2014/2015 wyłonił laureatów spośród 19 zgłoszonych prac. Wyróżnienia otrzymali dwaj absolwenci, którzy przygotowali prace w naszej Katedrze:
– mgr Piotr Alexandrowicz za pracę pt. Odkrycie swobody umów w XII-wiecznej nauce prawa kanonicznego, napisaną pod kierunkiem prof. W. Dajczaka
– mgr Paweł Michalak za pracę pt. Etapy kariery rzemieślniczej w świetle akt cechowych miasta Pleszewa z XVII i XVIII wieku, przygotowaną pod kierunkiem prof. A. Gulczyńskiego.
Gratulujemy!