Home » Wydarzenia » Konferencja „Spór wokół ACTA – fakty i mity”

Archiwum

Konferencja „Spór wokół ACTA – fakty i mity”

Działające przy Katedrze Koło Naukowe Obrotu Dziełami Sztuki i Prawnej Ochrony Dziedzictwa Kulturowego „Van Meegeren” jest odpowiedzialne za koordynację konferencji „Spór wokół ACTA – fakty i mity” organizowaną przez Wydziałową Radę Kół Naukowych WPiA UAM, która odbędzie się 22 lutego br. o godz. 18:00 w sali Zeta Collegium Iuridicum Novum. Na spotkaniu poruszone zostaną takie tematy, jak regulacje dot. odpowiedzialność cywilnej i karnej w ACTA, wpływu tej umowy na społeczeństwo informacyjne, kulturę, ochronę danych osobowych czy innowacyjność, a także reakcji społeczeństwa na informacje o ACTA. Obok KN „Van Meegeren” w projekt zaangażowanych jest 6 innych kół naukowych.

Osoby, które chciałyby wygłosić referat proszone są o nadsyłanie zgłoszeń(imię, nazwisko, kierunek i rok studiów, ew. przynależność do kół naukowych, temat referatu i krótki opis podejmowanych w nim zagadnień) do dnia 1 lutego 2012 r. na adres knvanmeegeren@gmail.com. Szczegółowy plan konferencji opublikujemy wkrótce, a już dziś serdecznie na nią zapraszamy!

Link do wydarzenia na portalu Facebook: http://www.facebook.com/events/136753989777152/