Home » Bez kategorii » Komunikat prof. Wojciecha Dajczaka w sprawie egzaminów z przedmiotu „prawo rzymskie”

Archiwum

Komunikat prof. Wojciecha Dajczaka w sprawie egzaminów z przedmiotu „prawo rzymskie”

Szanowni Państwo,
zgodnie z ustaleniami, w czerwcu 2019 roku będą jeszcze dwa terminy egzaminy z prawa rzymskiego: 21 i 28 czerwca, w każdym z tych dni o godz. 9:00.
Osoby, które nie przyszły na egzamin z prawa rzymskiego we wcześniejszym terminie będą mogły przystąpić do egzaminu w jednym z tych dwóch terminów bez dodatkowego zapisywania się, jeśli na sali egzaminacyjnej będzie dostępne dla nich miejsce.
Jeśli natomiast okaże się, że takiego miejsca nie ma, to pozostaną dwie możliwości:
– wystąpienie do kierownika studiów z wnioskiem o możliwość zdawania pierwszego terminu we wrześniu powiązane z wykazaniem, że w dniu w którym były zapisane na egzamin nie mogły do niego przystąpić z istotnych, obiektywnych przyczyn;
– zdawanie egzaminu na jednym z wrześniowych terminów poprawkowych jako drugiego terminu.

Z pozdrowieniami,
Wojciech Dajczak