Home » Egzaminy » Komunikat prof. Wojciecha Dajczaka dotyczący egzaminów z prawa rzymskiego

Archiwum

Komunikat prof. Wojciecha Dajczaka dotyczący egzaminów z prawa rzymskiego

Szanowni Państwo,
wobec powtarzającym się pytań, wniosków, usprawiedliwień dotyczących egzaminu z prawa rzymskiego w semestrze letnim 2014/2015 wyjaśniam, że w tych sprawach kieruję się następującymi zasadami:

  1. Osoby, które nie przyszły na egzamin we wskazanym w USOS terminie mają możliwość zdawania egzaminu w innym – wskazanym w USOS – terminie czerwcowym jeśli na sali będą wolne miejsca. Dlatego nie podpisuję zgód na zmianę terminu egzaminu w USOS. Deklaruję, że jeśli będą miejsca na sali, to każdy obecny będzie mógł pisać egzamin. Gdy miejsca nie będzie, możliwość pisania przez osoby nie wpisane do USOS na dany termin odpadnie.  
  2. Osoby, które chcą usprawiedliwić nieobecność na egzaminie zaświadczeniem, proszę aby jego kopię przyniosły na termin, na którym będą zdawać egzamin po raz pierwszy.
  3. W lipcu egzaminów z prawa rzymskiego nie będzie.
  4. Zdawanie egzaminu w pierwszym terminie we wrześniu wymaga zgody kierownika studiów (właściwego prodziekana).
Wojciech Dajczak