Home » Egzaminy » komisyjne zaliczenie lacinskiej terminologii prawniczej

Archiwum

komisyjne zaliczenie lacinskiej terminologii prawniczej

Szanowni Państwo,

uprzejmie wyjasniam, ze osoby które w drugim terminie nie zaliczyły łacińskiej terminologii prawniczej mogą ubiegać się o zaliczenie komisyjne. Jest ono przeprowadzane także w formie pisemnej, z ta różnica, że prace weryfikuje komisja.
W celu dopuszczenia do zaliczenia komisyjnego proszę złożyć w p. 109 (Collegium Iuridicum) w terminie do dnia 05.04.2011 r. pismny wniosek do Kierownika Katedry Prawa Rzymskiego i Historii Prawa Sądowego o wyznaczenie terminu komisyjnego zaliczenia.

Termin pismnego zaliczenia koisyjnego będzie podany do wiadomości do połowy kwietnia.

Wojciech Dajczak