Home » Egzaminy » Kolokwium poprawkowe z HPP

Archiwum

Kolokwium poprawkowe z HPP

Szanowni Studenci,
informuję, że wszyscy piszący kolokwium poprawkowe 17 IV br. zaliczyli, za wyjątkiem następujących osób:
Marta Gwizd
Florentyna Grzeszczyk
Kajetan Kalicki
Tomasz Pietrzyk
Andrzej Skrętny
Iwona Ławniczak
Bartosz Bernacki
Paulina Stelmach
Anna Płużyńska
Agnieszka Całujek
Marta Gąsiorowska