Home » Egzaminy » Kolokwium HPP

Archiwum

Kolokwium HPP

Szanowni Państwo,
wyniki z kolokwium z dnia 13 V br.
Jednocześnie informuję, iż osoby wybierających się na egzamin z HPP dnia 26 V br., zobowiązane są do przystąpienia do ostatecznego zaliczenia dnia 25 V br., godz. 9.30, p. 104 CI.

  godz. 8.30

nr 1  dst+
nr 2 dst+
nr 3 ndst+
nr 4 dst
nr 5 db-
nr 6 dst
nr 7 ndst+
nr 8 dst+
nr 9 dst+
nr 10 dst+
nr 11 dst-
nr 12 dst-
nr 13 db-
nr 14 ndst
nr 15 dst+
nr 16 dst+
nr 17 db
nr 18 db
nr 19 db-
nr 20 db-
nr 21 db –
nr 22 ndst+
nr 23 dst-
nr 24 ndst
nr 25 dst-
nr 26 dst+
nr 27 dst
nr 28 dst
godz. 10.15
nr 1 ndst
nr 2 dst
nr 3 ndst+
nr 4 dst+
nr 5 db-
nr 6 dst-
nr 7 ndst
nr 8 dst+
nr 9 db-
nr 10 dst-
nr 11 dst-
nr 12 ndst
nr 13 ndst+
nr 14 dst+
nr 15 dst-
nr 16 db
nr 17 dst+
nr 18 dst
nr 19 ndst
nr 20 ndst+
nr 21 ndst+
nr 22 ndst+
nr 23 ndst+
nr 24 ndst
nr 25 ndst+
nr 26 dst
nr 27 dst
nr 28 dst
nr 29 db
nr 30 ndst
nr 31 dst-
nr 32 db-
nr 33 dst
nr 34 (A.P.) ndst
nr 35 ndst+
nr 36 db
nr 37 dst
nr 38 ndst
nr 39 db
nr 40 dst
nr 41 ndst+
nr 42 dst
nr 43 ndst+

Wojciech Szafrański