Home » Wydarzenia » Koło naukowe „Bona Fides” zaprasza na wykład prof. Wojciecha Dajczaka (środa 16.11.2016, godz. 18:30, s. 2.3 CIN)

Archiwum

Koło naukowe „Bona Fides” zaprasza na wykład prof. Wojciecha Dajczaka (środa 16.11.2016, godz. 18:30, s. 2.3 CIN)

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie
Koła Naukowego Prawa Rzymskiego ,,Bona Fides”!
Naszym Gościem będzie Pan Profesor Wojciech Dajczak,
który wygłosi wykład pt.
,,Kara umowna
– pozorne i rzeczywiste problemy w perspektywie historyczno-porównawczej”
Spotkanie rozpocznie się
o godz. 18:30 w środę 16.11.2016 roku
w sali 2.3 CIN