Home » Wydarzenia » Informacja o sesji naukowej poświęconej Kórnickiemu Rękopisowi Digestów (BK 824) – poniedziałek 19.12.2016, godz 10:00, Zamek w Kórniku

Archiwum

Informacja o sesji naukowej poświęconej Kórnickiemu Rękopisowi Digestów (BK 824) – poniedziałek 19.12.2016, godz 10:00, Zamek w Kórniku

Pandekta Justyniana
Corpus iuris civilis digestum vetus cum glossis
Poniedziałek, 19 grudnia 2016, godz. 10.00
Zamek w Kórniku

Wstęp wolny

Program:
10.00 Otwarcie sesji – prof. dr hab. Tomasz Jasiński
10.30 Justyniańskie “Digesta” jako inspiracja argumentacji prawniczej – prof. dr hab. Wojciech Dajczak11.15 Powstanie i dalsze losy kórnickich „Digestów” (BK 824) – dr hab., prof. UJK Wojciech Baran-Kozłowski
12.00 Ilustracje marginesowe a praktyka czytelnicza w “Digestach” Justyniana (BK 824) – dr Joanna Frońska
12.45 Dyskusja
13.15 Spotkanie przy kawie

Kodeks Justyniana jest to jedna z trzech części wielkiej kodyfikacji prawa rzymskiego podjętej w latach 528-534 przez cesarza Justyniana I Wielkiego. Rękopis kórnicki (BK 824) powstał około 1300 roku, jest spisany na pergaminie, oprawiony w deski obciągnięte barwioną, czerwoną skórą. Manuskrypt ten to jeden z najpiękniej iluminowanych rękopisów w zbiorach Biblioteki, liczne, bogato zdobione złotem miniatury, wplecione precyzyjnie w inicjały, bądź umieszczone na marginesach, stanowią o jego wyjątkowości.

W XV wieku Kodeks prawdopodobnie należał do Desława, syna Michała z Karnic, który w 1449 roku rozpoczął studia na Akademii Krakowskiej, w 1453 roku został bakałarzem sztuk wyzwolonych, a w 1471 roku, jako scholastyk płocki, doktorem praw w Bolonii. Tą drogą rękopis dostał się do kapituły płockiej. Następnie trafił do biblioteki Poryckiej Tadeusza Czackiego, skąd, dzięki Tytusowi Działyńskiemu, wraz z większą partią zbiorów, przeszedł do biblioteki Kórnickiej. W czasie II wojny światowej, przewieziony do Krakowa, znalazł się na niemieckiej liście najcenniejszych zabytków i przechowywany był na Wawelu. Powrócił do Biblioteki po wojnie i odtąd stanowi jeden z jej najciekawszych rękopisów.