Home » Egzaminy » Informacja dla osób powtarzających przedmiot: prawo rzymskie

Archiwum

Informacja dla osób powtarzających przedmiot: prawo rzymskie

Profesor Wojciech Dajczak informuje, że osoby które powtarzają przedmiot prawo rzymskie mogą przystąpić do egzaminu w dniu 24 stycznia 2013 r., o godz. 12.30, w auli CIN.
Rejestracja na termin, na zasadach ogólnych, przez USOS.