Home » Egzaminy » Egzaminy z prawa rzymskiego – oglądanie prac, wyniki.

Archiwum

Egzaminy z prawa rzymskiego – oglądanie prac, wyniki.

Odpowiadając na pytania uprzejmie wyjaśniam:

1. prace egzaminacyjne z prawa rzymskiego można oglądać w okresie przerwy w zajęciach na moim dyżurze 5.07. oraz na dyżurach doktorantów, którzy prowadzili ćwiczenia z prawa rzymskiego;

2. nie mam technicznej możliwości komentowania poszczególnych prac w emailach;

3. w pracach egzaminacyjnych z 27 czerwca szczególnie dużo błędnych odpowiedzi było w dwóch pytaniach z rzędu B: „przeniesienie własności w prawie justyniańskim i tradycji romanistycznej” oraz „ogólne warunki umów w prawie rzymskim”.

Obie te kwestie są w wykazie zagadnień, były omawiane na wykładzie, prosiłem o zwrócenie uwagi na ich znaczenie dla współczesnej dyskusji o prawie prywatnym. W pierwszym pytaniu należało wskazać, że Justynian przyjął traditio jako jedyny sposób przeniesienia własności, wyjaśnić znaczenie i przesłanki prawnej skuteczności traditio w prawie justyniańskim, wskazać na rozbieżności w interpretacji pojęcia traditio w czasach nowożytnych czego skutkiem było powstanie trzech modeli przewłaszczenia w kodyfikacjach (s. 401-402 w podręczniku).

Drugie pytanie dotyczyło posługiwania się ogólnymi warunkami dla usprawnienia zawierania umów przez przedsiębiorców. Poza wyjaśnieniem istotny postanowień wprowadzanych przez ich ogłoszenie w miejscu zawierania umów należało wskazać kiedy stawały się one elementem treści umowy i czego przykładowo mogły dotyczyć (s. 545 podręcznika).

4. wrześniowe terminy egzaminów zostaną ogłoszone w tym tygodniu.

5. osoby, które uzyskają zgodę na „pierwszy termin” we wrześniu albo tzw. „przedłużenie sesji” od kierownika studiów proszę o przyniesienie kserokopii tej decyzji na wrześniowy egzamin.

Wojciech Dajczak