Home » Bez kategorii » Egzamin z prawa rzymskiego dla osób, które są uprawnione do jego zdawania w październiku.

Archiwum

Egzamin z prawa rzymskiego dla osób, które są uprawnione do jego zdawania w październiku.

Informuje, że egzamin z prawa rzymskiego dla osób uprawnionych do jego zdawania w październiku jest wyznaczony na 20.10. (piątek) godz. 12.30, sala gamma.
Udział w egzaminie nie wymaga rejestracji w USOS, bo otrzymałem informację, że jest w tym zakresie przeszkoda techniczna. Proszę o przyniesienie na egzamin kopii decyzji kierownika studiów wyrażającej zgodę na zdawanie egzaminu w październiku. Kopie te zostaną zebrane wraz z pracami egzaminacyjnymi.

Prof. Wojciech Dajczak