Home » Egzaminy » Egzamin z Historii prawa prywatnego

Archiwum

Egzamin z Historii prawa prywatnego

Egzamin z Historii prawa prywatnego odbędzię się w dniu 23 października, godz. 8.30, sala XIX Collegium Minus. Proszę przygotować kopię decyzji o przedłużeniu sesji lub zgody na warunkowe zaliczenie roku. Kopię tę dołączycie Państwo do swojego egzaminu.

Odpowiadając na pytania wyjasniam, że termin ten został wyznaczony ba prośbę osób zamierzających wczesniej zdać zaległy egzamin z pierwszego roku. Wszyscy studenci drugiego roku, którzy nie zdali egzaminu, mogą do niego przystąpić na zwykłaych zasadach po zakończeniu drugiego semestru.

Andrzej Gulczyński