Home » Egzaminy » Egzamin z Historii Prawa Prywatnego

Archiwum

Egzamin z Historii Prawa Prywatnego

W związku z licznymi zapytaniami uprzejmie informuję, że w swietle dzisiejszego stanu wiedzy, wyrażenie przeze mnie zgody na powiekszenie limitu osób przystępujących do egzaminu, a w konsekwencji wirtualne powiększenie liczby osób zamierzających przystąpić do egzaminu, nie spowoduje zwiększenia liczby miejsc na sali egzaminacyjnej.

Możliwe jest natomiast wyznaczenie dodatkowego terminu, co niniejszym czynię – dodatkowy egzamin odbędzie się dnia 14 lipca o godz. 10.15 w sali XVII Collegium Minus.

Zostanie utworzona dodatkowa lista egzaminacyjna, która dostępna bedzie w USOS-ie od srody 1 lipca.
Andrzej Gulczyński