Home » Egzaminy » Egzamin z Historii prawa

Archiwum

Egzamin z Historii prawa

Wyznaczony został (i ogłoszony w USOS) dodatkowy termin egzaminu z Historii prawa. Odbędzie się on w dniu 6 października o godz. 16 w sali Eta. Do egzaminu mogą przystąpić
Jednocześnie informuję, że jest to jedyny egzamin w październiku. Nie uzyskałem zgody na późniejsze wyznaczenie terminu, bowiem przedłużenie sesji i tak możliwe jest wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach. Przy wejściu na salę konieczne będzie okazanie zgody na przedłużenie sesji.

Andrzej Gulczyński