Home » Egzaminy » Archeologia prawna

Archiwum

Archeologia prawna

W dniu 12 stycznia o godz. 10.30 w sali XVII Collegium Minus odbędzie się egzamin poprawkowy z Archeologii prawnej. Mogą do niego przystapić w pierwszym terminie również te osoby, które usprawiedliwiły nieobecność na egzaminie w pierwszym terminie. Do pracy egzaminacyjnej należy w takim przypadku załączyć zwolnienie lekarskie.
W tym terminie można również przystąpić do egzaminu z Historii prawa prywatnego i Europejskiej tradycji prawnej.
Wszystkie dotychczasowe oceny z egzaminów zostały wpisane w USOS-ie. Termin wpisów ocen wyznaczę w sobotę lub niedzielę, jednakże dopiero po zakończeniu rozliczeń w dziekanacie. Nadal indeksy nie są gotowe do odbioru.