Home » Materiały dla studentów

Informacje o dyżurach

Materiały dla studentów

PROF. WOJCIECH DAJCZAK

Prowadzący: prof. zw. dr hab. Wojciech Dajczak
Przedmiot: Prawo rzymskie
Tryb studiów:
Hasło dostępu do pliku:Papinianus
Zasady ogólne dot. przedmiotu „prawo rzymskie” 2019
Zarys wykładu „prawo rzymskie” – 2019. Cz1


 

DR JAN ANDRZEJEWSKI

Warsztaty „Veni, vici, vici” – 9.04.2019
Prezentacja (plik PDF)

Przedmiot: Łacińska terminologia prawnicza i retoryka (LTP)
Prowadzący: dr Jan Andrzejewski
Tryb studiów: niestacjonarne
Hasło dostępu do plików:LTP
Materiały:
LTP na NSP – formuła zaliczenia 2018/2019
Przykładowy arkusz egzaminacyjny – 2018-2019
LTP – wykład nr 1 (15.12.2018) – prezentacja
Wykład nr 1 – kazus – przykładowe rozwiązanie
Wykład nr 1 – Literatura dodatkowa – lex retro non agit
LTP – wykład nr 2 (15.12.2018) – prezentacja
Wykład nr 2 – Literatura dodatkowa – lex specialis na przykładzie art. 388 k.c.
LTP – wykład nr 3 (12.01.2019) – prezentacja
Wykład nr 3 – Literatura dodatkowa – uchwała SN (gravamen)
LTP – wykład nr 4 (19.01.2019) – prezentacja
Wykład nr 4 – Literatura dodatkowa – wyrok SA (ius cogens)
LTP – wykład nr 5 (26.01.2019) – prezentacja
Wykład nr 5 – Literatura dodatkowa – negotiorum gestio (prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia)

Lista zagadnień – OSTATECZNA (po V wykładzie)

Przedmiot: Wielcy prawnicy oraz ich wpływ na historię i rozwój prawa prywatnego
Prowadzący: dr Jan Andrzejewski
Tryb studiów: stacjonarne
Hasło dostępu do plików:Wielcy
Wielcy prawnicy – FORMUŁA ZALICZENIA – 2018-2019
Wielcy prawnicy – przykładowy egzamin pisemny
Wykład nr 1 – Wprowadzenie
Wykład nr 2/3 – Juryści rzymscy okresu klasycznego: Gaius, Ulpian, Cervidius Scaevola

Wykład nr 4 – Justynian i Trybonian
Wykład nr 5 – Glosatorzy: Irneriusz i Akursjusz
Wykład nr 6 – Konsyliatorzy: Bartolus
Wykład nr 7 – Humanizm prawniczy: Cujacius i Donellus
Wykład nr 8 – Racjonalizacja prawa. Podejście niemieckie. Thomasius, Leibnitz, Wolff
Wykład nr 9 – W kierunku Code Civil. Pothier, Portalis
Wykład nr 10/11 – Kraje niemieckie. Savigny, Windscheid, Jhering
Wykład nr 12 – Szwajcaria. Eugen Huber.
Wykład nr 13 – Polska. Wprowadzenie + okres międzywojenny – Longchamps de Berier i Domański
Wykład nr 14 – Polska – Wczesny PRL. Gwiazdomorski i Przybyłowski
Wykład nr 15 – Polska – Czasy współczesne – Radwański

 

Lecturer: Dr. Jan Andrzejewski
Module title: Great jurists and their impact on history and development of Private Law
Mode: Erasmus (AMU-PIE)
Password:Great
Materials:
Information about exams (2018/2019)
Lecture 1 – Introduction
Lecture 2-3 – Roman jurists: Introduction, Gaius, Ulpian, Cervidius Scaevola
Lecture 4 – Justinian and his „codification”
Lecture 5 – Glossators: Irnerius and Accursius
Lecture 6 – Postglossators – Bartolus
Lecture 7 – Legal humanism: Cujacius and Donellus
Lecture 8 – Rationalization of private law. Thomasius, Leibnitz, Wolff
Lecture 9 – Toward French Civil Code. Pothier, Portalis
Lecture 10-11 – Toward German Civil Code. Savigny, Windscheid, Jhering
Lecture 12 – Switzerland. Eugen Huber
Lecture 13 – Poland during interwar period (1918-1939). De Berier, Domański.
Lecture 14 – Poland after 1945. Przybyłowski, Gwiazdomorski
Lecture 15 – Contemporary Poland. Radwański

****

ARCHIWUM (materiały z poprzednich lat)

DR JAN ANDRZEJEWSKI

Przedmiot: Wielcy prawnicy oraz ich wpływ na historię i rozwój prawa prywatnego
Prowadzący: dr Jan Andrzejewski
Tryb studiów: stacjonarne
Hasło dostępu do plików:Wielcy
Rok akademicki 2017/2018
Materiały:
Wielcy prawnicy – SSP – FORMUŁA ZALICZENIA 2017/2018
Wielcy prawnicy – SSP – Wykład nr 1 – Wprowadzenie

Wielcy prawnicy – SSP – Wykład nr 2 – Juryści rzymscy. Wprowadzenie. Gaius
Wielcy prawnicy – SSP – Wykład nr 3 – Juryści rzymscy. Ulpian. Scaevola
Wielcy prawnicy – SSP – Wykład nr 4 – Kompilacja justyniańska. Justynian i Trybonian
Wielcy prawnicy – SSP – Wykład nr 5 – Irneriusz i Akursjusz
Wielcy prawnicy – SSP – Wykład nr 6 – Bartolus
Wielcy prawnicy – SSP – Wykład nr 7 – Humanizm prawniczy. Cujacius i Donellus
Wielcy prawnicy – SSP – Wykład nr 8 – Racjonalizacja prawa. Podejście niemieckie. Leibnitz…
Wielcy prawnicy – SSP – Wykład nr 9 – W kierunku Code Civil. Pothier, Portalis – FIN
Wielcy prawnicy – SSP – Wykład nr 10/11 – Kraje niemieckie. XIXw. Savigny
Wielcy prawnicy – SSP – Wykład nr 10/11 – Kraje niemieckie. XIXw. Windscheid, Jhering
Wielcy prawnicy – SSP – Wykład nr 12 – Szwajcaria, Eugen Huber
Wielcy prawnicy – SSP – Wykład nr 13 – Polska, II RP. Longchamps de Berier, Domański
Wielcy prawnicy – SSP  – Wykład nr 14 – Polska. Okres powojenny. Przybyłowski i Gwiazdomorski
Wielcy prawnicy – SSP – Wykład nr 15 – Polska. PRL i czasy współczesne. Radwański 

Lecturer: Dr. Jan Andrzejewski
Module title: Great jurists and their impact on history and development of Private Law
Mode: Erasmus (AMU-PIE)
Password: „Great”
Materials: for academic year 2017/2018
Information about exam
Great Jurists – Erasm – Lecture 1 – Introduction
Great Jurists – Erasm – Lecture 2 – Roman jurists. Introduction. Gaius
Great Jurists – Erasm – Lecture 3 – Roman jurists. Ulpian, Cervidius Scaevola
Great Jurists – Erasm – Lecture 4 – Justinian and Tribonian
Great Jurists – Erasm – Lecture 5 – Glossators. Irnerius and Accursius
Great Jurists – Erasm – Lecture 6 – Conciliators/Postglossators. Bartolus
Great Jurists – Erasm – Lecture 7 – Legal humanism. Cujacius, Donellus

Great Jurists – Erasm – Lecture 8 – German_approach. Thomasius, Leibnitz
Great Jurists – Erasm – Lecture 9 – Toward French Civil Code. Pothier, Portalis
Great Jurists – Erasm – Lecture 10-11 – German perspective in 19th century. Savigny

Great Jurists – Erasm – Lecture 10-11 – German perspective in 19th century. Windscheid, Jhering
Great Jurists – Erasm – Lecture 12 – Switzerland. Eugen Huber

Prowadzący: dr Jan Andrzejewski
Przedmiot: Łacińska terminologia prawnicza i retoryka (LTP)
Tryb studiów: niestacjonarne
Hasło dostępu do plików: „LTP”
Materiały:
LTP – NSP – Formuła zaliczenia 2017-2018
Przykładowy arkusz egzaminacyjny

LTP – NSP – Wykład nr 1 – 2017-2018
Wykład nr 1 – kazus – przykładowe rozwiązanie
Wykład nr 1 – Literatura dodatkowa – LEX RETRO NON AGIT
LTP – NSP – Wykład nr 2 – 2017-2018
Wykład nr 2 – Literatura dodatkowa – LEX SPECIALIS…
LTP – NSP – Wykład nr 3 – 2017-2018
Wykład nr 3 – Literatura dodatkowa – uchwała SN (gravamen)
LTP – NSP – Wykład nr 4 – 2017-2018
Wykład nr 4 – Literatura dodatkowa – wyrok SA (ius cogens)
LTP – NSP – Wykład nr 5 – 2017-2018
Wykład nr 5 – Literatura dodatkowa – Negotiorum gestio (prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia)
LISTA ZAGADNIEŃ – OSTATECZNA – po V wykładzie

„Łacińska terminologia prawnicza i retoryka” NSP – 2016/2017
PAKIET PLIKÓW – Archiwum – LTP na NSP – 2016/2017
Hasło dostępu do plików PDF – „LTP

„Wielcy prawnicy oraz ich wpływ na historię i rozwój prawa prywatnego” – SSP – 2016/2017
PAKIET PLIKÓW – Archiwum – Wielcy prawnicy… 2016/2017
Hasło dostępu do plików PDF – „Wielcy

Wydarzenia

Partnerstwo Instytutów

Archiwum