Home » Materiały dla studentów

Informacje o dyżurach

Materiały dla studentów

PROF. WOJCIECH DAJCZAK

Prowadzący: prof. zw. dr hab. Wojciech Dajczak
Przedmiot: Prawo rzymskie
Tryb studiów:
Hasło dostępu do pliku:Papinianus
Prawo rzymskie 2018 – e-learning

 

 

DR JAN ANDRZEJEWSKI

Veni, vidi, vici – 12.04.2018

Przedmiot: Wielcy prawnicy oraz ich wpływ na historię i rozwój prawa prywatnego
Prowadzący: dr Jan Andrzejewski
Tryb studiów: stacjonarne
Hasło dostępu do plików:Wielcy
Materiały:
Wielcy prawnicy – SSP – FORMUŁA ZALICZENIA 2017/2018
Wielcy prawnicy – SSP – Wykład nr 1 – Wprowadzenie

Wielcy prawnicy – SSP – Wykład nr 2 – Juryści rzymscy. Wprowadzenie. Gaius
Wielcy prawnicy – SSP – Wykład nr 3 – Juryści rzymscy. Ulpian. Scaevola
Wielcy prawnicy – SSP – Wykład nr 4 – Kompilacja justyniańska. Justynian i Trybonian
Wielcy prawnicy – SSP – Wykład nr 5 – Irneriusz i Akursjusz
Wielcy prawnicy – SSP – Wykład nr 6 – Bartolus
Wielcy prawnicy – SSP – Wykład nr 7 – Humanizm prawniczy. Cujacius i Donellus
Wielcy prawnicy – SSP – Wykład nr 8 – Racjonalizacja prawa. Podejście niemieckie. Leibnitz…
Wielcy prawnicy – SSP – Wykład nr 9 – W kierunku Code Civil. Pothier, Portalis – FIN
Wielcy prawnicy – SSP – Wykład nr 10/11 – Kraje niemieckie. XIXw. Savigny
Wielcy prawnicy – SSP – Wykład nr 10/11 – Kraje niemieckie. XIXw. Windscheid, Jhering
Wielcy prawnicy – SSP – Wykład nr 12 – Szwajcaria, Eugen Huber
Wielcy prawnicy – SSP – Wykład nr 13 – Polska, II RP. Longchamps de Berier, Domański
Wielcy prawnicy – SSP  – Wykład nr 14 – Polska. Okres powojenny. Przybyłowski i Gwiazdomorski
Wielcy prawnicy – SSP – Wykład nr 15 – Polska. PRL i czasy współczesne. Radwański 

 

Prowadzący: dr Jan Andrzejewski
Przedmiot: Wielcy prawnicy oraz ich wpływ na historię i rozwój prawa prywatnego
Tryb studiów: niestacjonarne
Hasło dostępu do plików:Wielcy
Materiały:
Wielcy_prawnicy – NSP – FORMUŁA ZALICZENIA 2017-2018
Wielcy prawnicy – NSP – Wykład nr 1.1. – Wprowadzenie
Wielcy prawnicy – NSP – Wykład nr 1.2. – Juryści rzymscy – Gaius, Ulpian, Cervidius Scaevola
Wielcy prawnicy – NSP – Wykład nr 2.1 – Justynian i Trybonian
Wielcy prawnicy – NSP – Wykład nr 2.2 – Glosatorzy. Irneriusz i Akursjusz
Wielcy prawnicy – NSP – Wykład nr 3.1 – Konsyliatorzy. Bartolus
Wielcy prawnicy – NSP – Wykład nr 3.2 – Humanizm prawniczy. Cujacjusz, Donellus
Wielcy prawnicy – NSP – Wykład nr 4.1 – Racjonalizm niemiecki. Leibnitz, Thomasius, Wolff 
Wielcy prawnicy – NSP – Wykład nr 4.2. – W kierunku Code Civil. Pothier, Portalis
Wielcy prawnicy – NSP – Wykład nr 5.1a – Kraje niemieckie XIXw. Savigny
Wielcy prawnicy – NSP – Wykład nr 5.1b – Kraje niemieckie XIXw. Windsheid
Wielcy prawnicy – NSP – Wykład nr 5.1c – Kraje niemieckie XIXw. Ihering
Wielcy prawnicy – NSP – Wykład nr 5.2. – Szwajcaria. Eugen Huber
Wielcy prawnicy – NSP – Wykład nr 5.3a – Polska. Okres międzywojenny. de Berier i Domański
Wielcy prawnicy – NSP – Wykład nr 5.3b – Polska. Okres powojenny. Przybyłowski i Gwiazdomorski
Wielcy prawnicy – NSP – Wykład nr 5.3c. – Polska. PRL i czasy współczesne. Radwański 

 

Prowadzący: dr Jan Andrzejewski
Przedmiot: Łacińska terminologia prawnicza i retoryka (LTP)
Tryb studiów: niestacjonarne
Hasło dostępu do plików:LTP
Materiały:
LTP – NSP – Formuła zaliczenia 2017-2018
Przykładowy arkusz egzaminacyjny

LTP – NSP – Wykład nr 1 – 2017-2018
Wykład nr 1 – kazus – przykładowe rozwiązanie
Wykład nr 1 – Literatura dodatkowa – LEX RETRO NON AGIT
LTP – NSP – Wykład nr 2 – 2017-2018
Wykład nr 2 – Literatura dodatkowa – LEX SPECIALIS…
LTP – NSP – Wykład nr 3 – 2017-2018
Wykład nr 3 – Literatura dodatkowa – uchwała SN (gravamen)
LTP – NSP – Wykład nr 4 – 2017-2018
Wykład nr 4 – Literatura dodatkowa – wyrok SA (ius cogens)
LTP – NSP – Wykład nr 5 – 2017-2018
Wykład nr 5 – Literatura dodatkowa – Negotiorum gestio (prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia)
LISTA ZAGADNIEŃ – OSTATECZNA – po V wykładzie

Lecturer: Dr. Jan Andrzejewski
Module title: Great jurists and their impact on history and development of Private Law
Mode: Erasmus (AMU-PIE)
Password:Great”
Materials:
Information about exam
Great Jurists – Erasm – Lecture 1 – Introduction
Great Jurists – Erasm – Lecture 2 – Roman jurists. Introduction. Gaius
Great Jurists – Erasm – Lecture 3 – Roman jurists. Ulpian, Cervidius Scaevola
Great Jurists – Erasm – Lecture 4 – Justinian and Tribonian
Great Jurists – Erasm – Lecture 5 – Glossators. Irnerius and Accursius
Great Jurists – Erasm – Lecture 6 – Conciliators/Postglossators. Bartolus
Great Jurists – Erasm – Lecture 7 – Legal humanism. Cujacius, Donellus

Great Jurists – Erasm – Lecture 8 – German_approach. Thomasius, Leibnitz
Great Jurists – Erasm – Lecture 9 – Toward French Civil Code. Pothier, Portalis
Great Jurists – Erasm – Lecture 10-11 – German perspective in 19th century. Savigny

Great Jurists – Erasm – Lecture 10-11 – German perspective in 19th century. Windscheid, Jhering
Great Jurists – Erasm – Lecture 12 – Switzerland. Eugen Huber

*****************************************************

 

ARCHIWUM (materiały z poprzednich lat)

DR JAN ANDRZEJEWSKI
„Łacińska terminologia prawnicza i retoryka” NSP – 2016/2017
PAKIET PLIKÓW – Archiwum – LTP na NSP – 2016/2017
Hasło dostępu do plików PDF – „LTP

„Wielcy prawnicy oraz ich wpływ na historię i rozwój prawa prywatnego” – SSP – 2016/2017
PAKIET PLIKÓW – Archiwum – Wielcy prawnicy… 2016/2017
Hasło dostępu do plików PDF – „Wielcy

Wydarzenia

Partnerstwo Instytutów

Archiwum