Home » Dyżury » Zmiana godziny dyżuru prof. Wojciecha Dajczaka w dniu 31.10.2014 (piątek)

Archiwum

Zmiana godziny dyżuru prof. Wojciecha Dajczaka w dniu 31.10.2014 (piątek)

W najbliższy piątek 31.10.2014 profesor Wojciech Dajczak będzie pełnił dyżur wcześniej, tj. w godzinach 8.30-9.30.
(zmiana godziny wynika z kolizji terminu dyżuru z dodatkowym egzaminem z prawa rzymskiego, przewidzianym tego dnia na godzinę 12:00).