Home » Dyżury » Zmiana godzin dyżuru dr hab. J. Wiewiorowski

Archiwum

Zmiana godzin dyżuru dr hab. J. Wiewiorowski

Szanowni Państwo,
w związku z udziałem w międzynarodowym seminarium „Znaczenie i przypadki użycia zwrotu bona fides w prawie polskim i niemieckim” dyżur we wtorek 2 czerwca br. odbędę w godzinach 13.00-15.00.
Z poważaniem
J. Wiewiorowski