Home » Egzaminy » Terminy egzaminów u prof. Wojciecha Dajczaka

Archiwum

Terminy egzaminów u prof. Wojciecha Dajczaka

Terminy egzaminów Profesora W. Dajczaka w roku akademickim 2014/2015

LTP (Łacińska Terminologia Prawnicza)
22.01. 8:30-9:30 (SSP) – Aula prof. Ziembińskiego
29.01. 8:30-9:30 (SSP) – Aula prof. Ziembińskiego
* (termin z 8.01. został zlikwidowany, w jego miejsce wszedł termin 29.01.)

Europejskie prawo prywatne (II rok SUx-PRE)
3.02. 15:00-16:00 – sala 4.7

Prawo rzymskie:
24.04.17:00-18:30  (NSP) – sala beta
8.06. 17:00-18:30 (NSP – Auditorium Maximum
18.06. 9:00-10:30 (SSP) – Auditorium Maximum
22.06. 9:00-10:30 (SSP i NSP) – sala beta
27.06. 9:00-10:30 (NSP) – Auditorium Maximum
29.06.  9:00-10:30 (SSP) – Auditorium Maximum