Home » Zajęcia » terminologia łacińska – wykład 3 (nsp)

Archiwum

terminologia łacińska – wykład 3 (nsp)

Szanowni Państwo,

w zaączeniużej umieszczam dostęp do pliku obejmuącego terminy i zwroty łacińskie które zostaną omówione na trzecim wykładzie z łącińskiej terminologii prawniczej dla studentów niestacjnarnych.
Plik jest wyłączne materiałem dydaktycznym i nie może zostać wykorzystany w innych celach.
wyklad.3.nsp.pptx