Home » Zajęcia » Sylabusy (opisy modułów kształcenia) – aktualizacja

Archiwum

Sylabusy (opisy modułów kształcenia) – aktualizacja

Informujemy, że zamieszczone zostały nowe sylabusy dla przedmiotów prowadzonych w roku akademickim 2016/2017. Moduły dostępne są one w zakładce „Sylabusy (opisy modułów kształcenia)” w menu po prawej stronie. Znajdują się tam pliki PDF m.in. ze zaktualizowanym modułem do przedmiotów Prawo rzymskie i Łacińska Terminologia Prawnicza, a także plik z ogólnymi regułami dot. uczestnictwa w zajęciach z tych przedmiotów.